Logo

Please select your country / region.

Bitte wählen Sie Ihr Lieferland aus.

S'il vous plaît sélectionnez votre pays de livraison.

Menu

×

Privacyverklaring

Steiff Retail GmbH voorziet contractanten, klanten en geïnteresseerden van uitgebreide informatie via de website https://www.steiff.com/. Wij hechten daarbij grote waarde aan een vertrouwelijke en veilige omgang met uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens

De volgende privacyverklaring vormt de basis voor ons handelen en maakt onlosmakelijk deel uit van onze zakelijke relatie met klanten, geïnteresseerden en derden.

Als de juridische en technische eisen veranderen, zullen wij onze privacyverklaring overeenkomstig aanpassen. De verklaring die op onze website is gepubliceerd is de meest recente en enig geldende versie.

De privacyverklaring omvat de volgende punten:

1. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere in lidstaten van de Europese Unie geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming is:

Steiff Retail GmbH
Richard-Steiff-Str.4
D-89537 Giengen/Brenz
Tel.: +49 / (0)711 / 725 230 4241
Fax: +49 / (0)711 / 725 230 799
nl.service@steiff.com
Website: https://www.steiff.com/

2. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Dirk Janthur
Datenschutzberatung Janthur GmbH
Hedelfinger Straße 12
73734 Esslingen
Tel.-Nr.: +49 711 71530104
dirk.janthur@janthur.net

3. Gebruik van cookies

De internetpagina’s die deel uitmaken van de website van Steiff Retail GmbH maken gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestandjes met informatie die door de browser worden opgeslagen op het computersysteem van bezoekers van onze websites. Cookies kunnen bij het bezoek van een website worden uitgelezen om informatie over de bezoeker op te vragen teneinde diens gebruik van de website te vereenvoudigen.

U kunt de opslag van cookies te allen tijde weigeren door de instelling van uw browser overeenkomstig te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen worden gewist. Wij maken u er echter wel op attent dat u in dat geval mogelijk niet langer volledig gebruik kunt maken van alle functies van onze website.

De website maakt gebruik van de volgende cookies:

3.1. Floodlight-pixels

Floodlight legt uiteenlopende informatie vast bij de verzending van http-verzoeken naar websites en apps die gebruikmaken van Floodlight, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: IP-adressen (en geografische locaties die van IP-adressen zijn afgeleid), cookie-ID’s, de gebruikersagent, de verwijzende URL, het tijdstip waarop advertenties zijn opgevraagd, de ad request-URL, (en eventuele DCM-ID’s die deel uitmaken van die URL), clicktracker-URL’s van uitgevers, door Publisher gedefinieerde waarden, door adverteerders gedefinieerde waarden, aanvullende configuraties en overrides en identificatiegegevens van apparaten en apps.

3.2. Conversion tracking

Voor het bijhouden van conversies (conversion tracking) is het mogelijk dat wij cookies in domeinen van Google en het domein van DoubleClick opslaan en uitlezen. Voor het bijhouden van conversies voor apps slaan we de klik-ID, IDFA (in het geval van iOS) en de AdId (in het geval van Android) op. Voor geïmporteerde klikconversies slaan we de klik-ID’s op die adverteerders naar ons hebben verzonden.
Als gebruikers tot interactie overgaan met een advertentie in een browser (bijvoorbeeld door op een tekstadvertentie te klikken of een advertentievideo te kijken), slaat AdWords een cookie met informatie over de interactie op in het domein van Google. Bij conversie van een gebruiker op de website van de adverteerder leest de geïnstalleerde conversion tracking-tag de cookie uit en retourneert die de inhoud van de cookie samen met de conversie-informatie aan AdWords. Als de adverteerder de nieuwe global site-tag van zijn AdWords-account gebruikt, een Google Analytics-tag op zijn website heeft aangebracht of gebruikmaakt van de conversion linker-tag in Google Tag Manager (GTM), slaan deze oplossingen ook een cookie informatie over de laatste klik op een advertentie binnen zijn domein op.
Als er geen klikgegevens voor hetzelfde apparaat beschikbaar zijn, maar de gebruiker wel is aangemeld bij Google, zullen wij de aanmeldingsgegevens uitlezen uit cookies in domeinen van Google en de inhoud daarvan samen met de conversie-informatie naar Google verzenden. Als dezelfde aangemelde gebruiker een zoekklik uitvoert op een ander apparaat of in een andere browser, kunnen we de conversie als een apparaatoverstijgende (cross-device) conversie aanmerken.

Remarketing
Voor Remarketing Lists for Search Ads (RLSA’s) en remarketing via het Google Display Netwerk kunnen adverteerders gebruikmaken van de remarketing-/conversie-tag van AdWords of de Google Analytics-tag om verschillende gebruikers aan een of meer remarketing-lijsten toe te wijzen. AdWords verzamelt gegevens over het apparaat/de browser, het IP-adres en de activiteiten op de website/binnen de applicatie, evenals de URL’s van websites en verwijzende URL’s. Deze gegevens worden verzameld met behulp van de IDFA/ADID, DoubleClick-ID, en al dan niet geauthenticeerde Google-cookies die op verschillende manieren worden opgeslagen en gebruikt.

Mobiele advertenties
Voor click-to-call- en click-to-message-advertenties leggen we de caller-ID van de gebruiker (oftewel diens telefoonnummer) en andere belgegevens vast, zoals het tijdstip van het gesprek, de gespreksduur en dergelijke. Bij click-to-message-advertenties delen we het telefoonnummer niet direct met adverteerders, maar slaan we die op, zodat zij de gebruiker kunnen bellen en informeren na de ontvangst van een SMS-bericht. Bij click-to-message-advertenties delen we de caller-ID van de gebruiker met e-mail-, CRM- en lead-klanten (maar niet direct bij de overdracht van het SMS-bericht). Bij click-to-call-advertenties geven we het telefoonnummer aan adverteerders door.

Google Display Netwerk
Wanneer voor AdWords-campagnes gebruik wordt gemaakt van het Google Display Netwerk, kan er gebruik worden gemaakt van IP-adressen en cookie-ID’s kunnen de locatiegegevens en informatie over de Google-account van de gebruiker opvragen, al naargelang de instellingen van de gebruiker. Afhankelijk van het advertentieproduct kan gebruik worden gemaakt van andere ID’s, bijvoorbeeld voor het vergelijken van klanten.

Apps:
Als het bedrijf in een app gebruikmaakt van een Google SDK of een SDK van derden om mobiele ID’s naar Google te verzenden, zal het daar in de regel toestemming voor moeten vragen aan gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van Google voor het verkrijgen van toestemming van gebruikers in de EU. Onze richtlijnen vereisen dat er toestemming van gebruikers moet worden verkregen voor het gebruik van mobiele ID’s voor zover de wet dit vereist, evenals hun toestemming voor de verzameling, de openbaarmaking en het gebruik van persoonsgegevens (met inbegrip van mobiele ID’s) voor de personalisatie van advertenties of andere diensten. Als het bedrijf bijvoorbeeld gebruikmaakt van een app attribution partner om IDFA’s van Google of ADID’s voor advertenties voor nieuwe interacties of remarketing te verzenden, moet het gebruikers toestemming vragen om deze data te verzamelen en delen met de app attribution partner en Google.

3.3. Opslagduur

Wij anonimiseren IP-adressen in logbestanden door een onderdeel van deze adressen na negen maanden te verwijderen. Na 18 maanden anonimiseren we de informatie in logbestanden verder door cookies of advertentie-ID’s te verwijderen uit onze logbestanden en ad serving-databases. Informatie ten aanzien van gebruikersprofielen voor advertentiecookies en advertentie-ID’s wordt eveneens opgeslagen in databases die in real time door advertenties kunnen worden uitgelezen. De informatie die in deze databases wordt opgeslagen wordt na 18 maanden gewist of geanonimiseerd.

4. Logbestanden

Bij elk bezoek van zijn website verzamelt Steiff Retail GmbH data en informatie via een geautomatiseerd systeem. Deze worden opgeslagen in de logbestanden van de server.

Hierbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld:

(1) informatie over het type en de versie van de gebruikte browser
(2) het besturingssysteem van de gebruiker
(3) de internetprovider van de gebruiker
(4) het IP-adres van de gebruiker
(5) de datum en het tijdstip van het bezoek
(6) websites via welke de gebruiker op onze website is uitgekomen (verwijzende URL’s)
(7) websites die het systeem van de gebruiker via onze website bezoekt.

De verwerking van deze gegevens heeft ten doel om de inhoud van onze website beschikbaar te stellen, een juiste werking van onze IT-systemen te waarborgen en onze website te optimaliseren. De informatie in de logbestanden wordt zonder uitzondering gescheiden opgeslagen van de andere persoonsgegevens van de gebruiker.

5. Google Analytics

Steiff Retail GmbH maakt gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. (“Google”) voor het analyseren van het bezoek van websites. Google Analytics maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen teneinde uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De informatie over uw bezoek van onze website die in een cookie wordt vastgelegd (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgedragen naar, en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen ten behoeve van de exploitant van de website en om andere diensten te verzorgen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Google kan deze informatie in voorkomende gevallen aan derden verstrekken indien de wetgeving dit vereist of derden deze informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval in verband brengen met andere gegevens die het over u in bezit heeft. U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browserinstellingen overeenkomstig te wijzigen. Wij maken u er echter wel op attent dat u in dat geval niet langer volledig gebruik kunt maken van alle functies van onze website. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking door Google van de informatie die op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven beschreven doel over u is verkregen. U kunt de verzameling van informatie over uw gebruik van de website die in het cookie is opgeslagen (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking daarvan door Google stopzetten door op de deactiveringslink van Google te klikken.

6. Links en content op websites van derden

Op onze website treft u links aan naar aanbiedingen van derden. Steiff Retail GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze websites en hun omgang met persoonsgegevens. In zijn arrest van 12 mei 1998 oordeelde de Rechtbank van Hamburg dat de opname van een link in sommige gevallen kan leiden tot medeverantwoordelijkheid voor de website waarnaar de link verwijst. Dit kan volgens de rechtbank alleen worden voorkomen door uitdrukkelijk afstand te nemen van de content op de gelinkte website. Steiff Retail GmbH heeft op zijn website links naar andere websites opgenomen. Voor al deze links verklaart Steiff Retail GmbH uitdrukkelijk dat het geen enkele invloed heeft op de vormgeving en inhoud van de gelinkte websites. Steiff Retail GmbH distantieert zich dientengevolge uitdrukkelijk van alle content op alle gelinkte websites en verklaart dat die content niet onder zijn beheer valt. Deze verklaring geldt voor alle links die op onze website worden aangetroffen en voor alle content op de websites waarnaar wordt verwezen door de banners, knoppen en links die op de de website van Steif Retail GmbH zichtbaar zijn.

7. SSL-encryptie

Deze website maakt gebruik van SSL-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals de gegevens die u in het kader van een informatieverzoek naar ons als exploitant van de website verzendt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat het begin van het internetadres in de adresregel van de browser van "http://" verandert in "https://" en aan het pictogram in de vorm van een hangslot dat voor het internetadres wordt weergegeven. Als SSL-encryptie is geactiveerd kan de informatie die u aan ons overdraagt niet door derden worden ingezien.

8. Registratie bij onze website

Als u gebruikmaakt van de mogelijkheid om u te registreren bij de website van de verwerkingsverantwoordelijke en tijdens dit proces persoonsgegevens verstrekt, worden deze gegevens via het desbetreffende invoerscherm naar de verwerkingsverantwoordelijke verzonden. De persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke.

Tijdens het registratieproces worden uw IP-adres en het datum en tijdstip van de registratie vastgelegd. Dit dient om misbruik van onze diensten te voorkomen. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij de wetgeving ons daartoe verplicht.

De registratie van persoonsgegevens is nodig voor het beschikbaar stellen van content of diensten. Als geregistreerde gebruiker kunt u de opgeslagen gegevens op elk gewenst moment door ons laten wissen of wijzigen. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die wij voor u hebben opgeslagen.

9. Nieuwsbrief

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief van ons bedrijf, worden de gegevens die u daartoe in de invoervelden op onze website invoert naar de verwerkingsverantwoordelijke verzonden.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uw IP-adres en de datum en het tijdstip van aanmelding opgeslagen. Het doel hiervan is om misbruik van onze diensten en uw e-mailadres te voorkomen. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij de wetgeving ons daartoe verplicht. De nieuwsbrief wordt verzonden door een dienstverlener die in opdracht van Steiff Retail GmbH handelt. Voor dit doel is de dienstverlener contractuele verplichtingen aangegaan in de zin van artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief. U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief op elk gewenst moment opzeggen en uw toestemming voor de opslag van persoonsgegevens op elk gewenst moment intrekken via de daartoe bestemde link in de nieuwsbrief.

10. Aankopen via de webwinkel

Elke gebruiker van de website heeft de mogelijkheid om aankopen te doen via de webwinkel. U kunt aankopen doen als niet-geregistreerde gastgebruiker of als geregistreerde gebruiker.

In beide gevallen verzamelen we de gegevens die voor het bestelproces zijn benodigd via het invoerformulier. Deze gegevens omvatten in ieder geval uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres en geboortedatum.

Als u zich niet registreert, ontvangt u ter bevestiging een e-mailbericht waarin vermeld staat welke informatie over u wij verwerken voor het afhandelen van de transactie. Wij slaan deze gegevens op in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Als u als geregistreerde gebruiker producten aanschaft, kunt u uw gebruikersaccount raadplegen voor informatie over welke van uw persoonsgegevens wij verwerken.

11. Betalingen via de webwinkel

Verwerking van betalingstransacties

Om de verwerking van betalingstransacties zo eenvoudig en vooral zo veilig mogelijk te laten verlopen hebben we technologie van Ayden, een aanbieder van betalingsdiensten, met onze webwinkel geïntegreerd.

Ayden draagt zorg voor de verwerking van het betalingsproces. De bestelling wordt pas na een succesvolle verwerking voltooid.

Nadere informatie over Ayden en de verwerking van betalingstransacties is hier te vinden.

12. Dankpagina/geschenken

Als u een voor u interessante voucher-aanbieding van Sovendus GmbH selecteert, zullen wij de hash-waarde van uw e-mailadres en IP-adres in geanonimiseerde en versleutelde vorm verzenden naar Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (conform artikel 6, lid 1f) van de AVG). De geanonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een mogelijk bezwaar tegen advertenties van Sovendus (conform artikel 21, lid 3, artikel 6, lid 1c) van de AVG). Het IP-adres wordt uitsluitend door Sovendus gebruikt voor het doel van gegevensbescherming en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (conform artikel 6, lid 1f) van de AVG). Daarnaast verzenden wij voor facturatiedoeleinden het bestelnummer, het bedrag en de valuta van de bestelling, de sessie-ID, vouchercode en het tijdstempel naar Sovendus (conform artikel 6, lid 1f) van de AVG). Als u interesse hebt in een voucheraanbod van Sovendus, er voor uw e-mailadres geen bezwaar tegen reclame is gemaakt en u op de slechts in deze situatie weergegeven voucherbanner klikt, worden de aanhef, uw naam en uw e-mailadres in versleutelde vorm naar Sovendus verzonden om de voucher te kunnen genereren (conform artikel 6, lid 1b,f) van de AVG).

Meer informatie over de verwerking van uw data door Sovendus treft u aan op de website van Sovendus onder: verklaring inzake gegevensbescherming

13. Contactmogelijkheden

Op de website van Steiff Retail GmbH treft u een contactformulier aan waarmee u via elektronische weg contact met ons kunt opnemen. U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres dat op onze website wordt vermeld. Als u via een van deze kanalen contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch door ons opgeslagen. Deze gegevens worden louter bewaard voor verwerkingsdoeleinden of om contact met u op te kunnen nemen en worden niet aan derden verstrekt.

Het gaat hier om de vrijwillige overdracht van persoonsgegevens. Steiff Retail GmbH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te waarborgen dat deze gegevens eveneens veilig blijven.

Desondanks verzoeken wij om uiterst voorzichtig met deze informatie om te gaan en geen gevoelige informatie zoals uw bankrekeninggegevens via het contactformulier in te dienen.

14. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegeven

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het beoogde doel. Deze persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen voor zover Europese of nationale wetgevers dit toestaan op basis van wet- en regelgeving en andere richtlijnen die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing zijn.

Zodra het niet langer nodig is om uw persoonsgegevens te bewaren of de door de wet- en regelgeving of andere richtlijnen voorgeschreven bewaartermijn ten einde komt, zullen uw persoonsgegevens routinematig worden afgeschermd of gewist.

15. Gebruik van social plug-ins

Facebook-plug-in

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025,VS. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de ‘like-button’ (‘vind-ik-leuk’) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Als u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding van uw browser met de Facebook-server gerealiseerd. Facebook wordt op deze manier geïnformeerd dat u met uw IP-adres onze website bezocht heeft. Als u de ‘like-button’ van Facebook aanklikt terwijl u ingelogd bent op uw Facebook-account, kunt u in uw Facebook-profiel een link maken met de inhoud van onze site. Daardoor kan Facebook uw bezoek aan onze website linken aan uw Facebook-account. Wij maken u erop attent dat wij als aanbieder van deze pagina’s geen informatie ontvangen over de doorgestuurde gegevens of het gebruik van deze gegevens door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring van Facebook. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-account kan koppelen, log dan voordat u onze website bezoekt uit bij uw Facebook-account.

Youtube-plug-in

Onze website maakt gebruik van een plug-in van YouTube - YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding van uw browser met de YouTube-server gerealiseerd. YouTube wordt op deze manier geïnformeerd dat u met uw IP-adres onze website bezocht heeft. Als u de YouTube-button aanklikt terwijl u ingelogd bent op uw YouTube-account, kunt u in uw YouTube-profiel een link maken met de inhoud van onze site. Daardoor kan YouTube uw bezoek aan onze website linken aan uw gebruikersaccount. Wij maken u erop attent dat wij als aanbieder van deze pagina’s geen informatie ontvangen over de doorgestuurde gegevens of het gebruik van deze gegevens door YouTube. Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring van YouTube.. Als u niet wilt dat YouTube uw bezoek aan onze website aan uw YouTube-account kan koppelen, log dan voordat u onze website bezoekt uit bij uw YouTube-account.

Instagram-plug-in

Onze website maakt gebruik van een plug-in van Instagram - Instagram LLC vertegenwoordigd door Kevin Systrom en Mike Krieger, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS. Als u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding van uw browser met de Instagram-server gerealiseerd. Instagram wordt op deze manier geïnformeerd dat u met uw IP-adres onze website bezocht heeft. Als u de Instagram-button aanklikt terwijl u ingelogd bent op uw Instagram-account, kunt u in uw Instagram-profiel een link maken met de inhoud van onze site. Daardoor kan Instagram uw bezoek aan onze website linken aan uw gebruikersaccount. Wij maken u erop attent dat wij als aanbieder van deze pagina’s geen informatie ontvangen over de doorgestuurde gegevens of het gebruik van deze gegevens door Instagram. Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring van Instagram. Als u niet wilt dat Instagram uw bezoek aan onze website aan uw Instagram-account kan koppelen, log dan voordat u onze website bezoekt uit bij uw Instagram-account.

Twitter-plug-in

Onze website maakt gebruik van een plug-in van Twitter - Twitter International Company One Cumberland Place Fenian Street Dublin 2 D02 AX07, Ierland. Als u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding van uw browser met de Twitter-server gerealiseerd. Twitter wordt op deze manier geïnformeerd dat u met uw IP-adres onze website bezocht heeft. Als u de Twitter-button aanklikt terwijl u ingelogd bent op uw Twitter-account, kunt u in uw Twitter-profiel een link maken met de inhoud van onze site. Daardoor kan Twitter uw bezoek aan onze website linken aan uw gebruikersaccount. Wij maken u erop attent dat wij als aanbieder van deze pagina’s geen informatie ontvangen over de doorgestuurde gegevens of het gebruik van deze gegevens door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring van Twitter. Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze website aan uw Twitter-account kan koppelen, log dan voordat u onze website bezoekt uit bij uw Twitter-account.

Pinterest-plug-in

Onze website maakt gebruik van een plug-in van Pinterest - Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street Dublin 2, Ierland. Als u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding van uw browser met de Pinterest-server gerealiseerd. Pinterest wordt op deze manier geïnformeerd dat u met uw IP-adres onze website bezocht heeft. Als u de Pinterest-button aanklikt terwijl u ingelogd bent op uw Pinterest-account, kunt u in uw Pinterest-profiel een link maken met de inhoud van onze site. Daardoor kan Pinterest uw bezoek aan onze website linken aan uw gebruikersaccount. Wij maken u erop attent dat wij als aanbieder van deze pagina’s geen informatie ontvangen over de doorgestuurde gegevens of het gebruik van deze gegevens door Pinterest. Meer informatie hierover vindt u in de Privacyverklaring van Pinterest. Als u niet wilt dat Pinterest uw bezoek aan onze website aan uw Pinterest-account kan koppelen, log dan voordat u onze website bezoekt uit bij uw Pinterest-account.

16. Uw rechten als betrokkene

Wanneer van u persoonsgegevens worden verwerkt, bent u volgens de AVG ‘betrokkene’ en kunt u jegens ons bedrijf de hieronder genoemde rechten uitoefenen. U kunt zich hiervoor wenden tot ons bedrijf contactgegevens onder punt 1 van deze Privacyverklaring of tot de functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens onder punt 2.

16.1. Recht op informatie

U kunt bij de verwerkingsverantwoordelijke navragen, of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Is dit inderdaad het geval, dan kunt u de verwerkingsverantwoordelijke om de volgende informatie verzoeken:
a. de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd;
b. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
c. de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens bekend zijn gemaakt, of zullen worden bekendgemaakt;5
d. de voorziene bewaartermijn van uw persoonsgegevens of, indien hieromtrent geen precieze aanduiding kan worden gegeven, criteria voor het vastleggen van de bewaartermijn;
e. het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking hiervan door ons bedrijf of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
f. het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
g. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij u als betrokken persoon worden verzameld;
h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, lid 1 en 4 van de AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht op informatie over de vraag of uw persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie zijn doorgegeven. In dit verband kunt u navragen, welke de passende waarborgen volgens artikel 46 van de AVG zijn met betrekking tot de doorgegeven informatie.

Bij gegevensverwerking voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische onderzoeksdoeleinden: dit recht op informatie kan worden beperkt, wanneer het de verwezenlijking van de genoemde onderzoeksdoeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen en deze beperking noodzakelijk is voor het volbrengen van deze onderzoeksdoeleinden.

16.2. Recht op rectificatie

U heeft het recht op rectificatie en/of het aanvullen van uw persoonsgegevens, voor zover deze onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de rectificatie direct door te voeren.

Bij gegevensverwerking voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische onderzoeksdoeleinden kan uw recht op rectificatie worden beperkt, wanneer het de verwezenlijking van de genoemde onderzoeksdoeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen en deze beperking noodzakelijk is voor het volbrengen van deze onderzoeksdoeleinden.

16.3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken:

a. als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, waarbij u de verwerkingsverantwoordelijke voldoende tijd geeft de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
b. als de verwerking onrechtmatig is, u de wissing van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens wenst;
c. als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of
d. als u bezwaar maakt tegen de verwerking op basis van artikel 21, lid 1 AVG en nog niet vastgesteld is, of de gegronde redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Is de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, dan mogen deze gegevens - behoudens de opslag ervan - slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de EU of van een lidstaat.

Is de beperking van de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden ingeperkt, dan wordt u, voordat de beperking wordt opgeheven, hierover door de verwerkingsverantwoordelijke ingelicht.

Bij gegevensverwerking voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische onderzoeksdoeleinden kan uw recht op beperking van de verwerking op zijn beurt worden ingeperkt, wanneer het de verwezenlijking van de genoemde onderzoeksdoeleinden onmogelijk maakt of ernstig aantast en deze beperking noodzakelijk is voor het volbrengen van deze onderzoeksdoeleinden.

<

16.4. Recht op wissing

16.4.1. U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om onmiddellijke verwijdering van uw persoonsgegevens en de verantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

a. Uw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waartoe zij zijn verzameld of op een andere manier zijn verwerkt.
b. U trekt uw toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1 a) of artikel 9, lid 2 a) AVG berust, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
c. U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.
d. Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
e. De wissing van uw persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
f. Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

16.4.2. Heeft de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar gemaakt en is hij overeenkomstig artikel 17, lid 1 AVG verplicht deze te wissen, dan neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hen heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van deze persoonsgegevens te wissen.

16.4.3. Het recht op wissing bestaat niet, wanneer de verwerking vereist is: a. voor de uitoefening van het recht p vrije meningsuiting en informatie;
b. voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
c. voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
d. met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

16.5. Recht op kennisgeving

De verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt u als betrokkene informatie over deze ontvangers indien u hierom verzoekt.

16.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij gehinderd te worden door de verantwoordelijke aan wie u deze gegevens heeft verstrekt, indien:

a. de verwerking berust op een toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1 a) AVG of artikel 9, lid 2
b. AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1 b) AVG en b. de verwerking via geautomatiseerde procédés gebeurt.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u tevens het recht dat uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet beperkt worden.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

16.7. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1 e) of f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

Wanneer uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG met het oog op wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden worden verwerkt, heeft u het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Dit recht van bezwaar kan worden beperkt, wanneer het de verwezenlijking van de genoemde onderzoeksdoeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen en deze beperking noodzakelijk is voor het volbrengen van deze onderzoeksdoeleinden.

16.8. Recht op intrekken van de toestemmingsverklaring vanuit het oogpunt van gegevensbescherming

U heeft te allen tijde het recht, uw toestemmingsverklaring vanuit het oogpunt van gegevensbescherming in te trekken. Door het intrekken van de toestemming wordt geen afbreuk gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking in de periode van het geven van de toestemming tot het intrekken van deze toestemming.

16.9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht, niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet, indien het besluit:

a. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke,
b. is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen, of

c. berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

In de in punten a. en c. bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

16.10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt u als klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.

17. Overdracht van de gegevens aan derden

In principe worden gegevens niet doorgegeven aan derden; eventuele uitzonderingen zijn in de bovenstaande punten geregeld. Een dergelijke overdracht vindt in geen geval plaats voor commerciële doeleinden (handel in adressen).

18. Rechtsgrond van de verwerking

Indien wij voor verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens de toestemming van u als betrokkene vragen, dient artikel 6, lid 1 a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u als betrokkene contractpartner bent, dient artikel 6, lid 1 b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Indien verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dan dient artikel 6, lid 1 c) AVG als rechtsgrond.

In het geval dat verwerking noodzakelijk is ter bescherming van een vitaal belang van u als betrokkene of een andere natuurlijke persoon, dan dient artikel 6, lid 1 d) AVG als rechtsgrond.

Is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of een derde en wegen de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van u als betrokkene niet zwaarder dan de eerstgenoemde belangen, dan dient artikel 6, lid 1 f) AVG als rechtsgrond voor de verwerking. De gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf zijn gelegen in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteit.

19. Opslagduur van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de gegevens routinematig verwijderd, voor zover er geen noodzaak is voor contractonderhandelingen of uitvoering van de opdracht.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar nl.service@steiff.com

20. Archief privacyverklaringen

1. Datenschutz

Steiff legt großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Da der Datenschutz bei Steiff auch deshalb einen hohen Stellenwert einnimmt, werden Ihre persönlichen Daten unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt. Ihre Daten werden von Steiff weder veröffentlicht noch an Dritte weitergegeben. Sie dienen Steiff dazu, Sie über die Aktivitäten von Steiff in Ihrem Interessengebiet zu informieren.

2. Personenbezogene Daten

Grundsätzlich können Sie unsere Website besuchen, ohne personenbezogene Daten zu hinterlassen. Informationen, die mit dem Zugriff auf die Website von Steiff verbunden sind, werden anonym gespeichert. Ein Rückschluss auf Ihre Person ist nicht möglich. Personenbezogene Daten werden nur dann erfasst, wenn Sie von Ihnen, z.B. im Rahmen einer Online-Bestellung oder einer Registrierung, zur Verfügung gestellt werden. Wir behandeln Ihre Daten verantwortungsbewusst und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

3. Datenverwendung

Steiff erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre übermittelten personenbezogenen Daten nur, soweit dies für die Abwicklung von Anfragen oder Aufträgen (Bestellungen einschließlich Lieferung und Zahlung sowie zur Erbringung sonstiger von Ihnen in Anspruch genommener Dienste) erforderlich ist. Dafür leiten wir ggf. die erforderlichen Daten an spezialisierte Dienstleister wie Zusteller, EDV-Dienstleister, Callcenter und ggf. mit dem Kaufpreiseinzug beauftragte Kreditinstitute, derer wir uns zur Vertragserfüllung bedienen, weiter. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer werden nur zur Kommunikation im Rahmen der Bestellabwicklung (Bestell- und Versandbestätigung, Rückfragen) verwendet.
Unseren Newsletter mit den neuesten Informationen und Produkten aus dem Hause Steiff erhalten Sie nur dann, wenn Sie uns hierfür Ihre vorherige Einwilligung gegeben haben. Die erhobenen E-Mail-Daten werden ausschließlich zur E-Mail-Kommunikation und für den Newsletter verwendet. Eine Weitergabe der E-Mail-Adresse an Dritte erfolgt nicht. Die Abbestellung des Newsletters ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.
Wir nutzen die Daten für die Zusendung eigener schriftlicher Werbeangebote. Darüber hinaus nutzen und übermitteln wir listenmäßige Adressdaten für schriftliche Werbeansprachen unserer Partnerunternehmen aus den verschiedensten Branchen (Versandhandelsunternehmen, Verlage, Finanzdienstleister, Versicherungen) unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken oder zur Nutzung für die Markt- und Meinungsforschung können Sie jederzeit widersprechen. Bitte wenden Sie sich hierzu oder wenn Sie keine Kataloge/Werbung von uns wünschen mit einer kurzen Mitteilung an Steiff Retail GmbH, Richard-Steiff-Str.4, D-89537 Giengen/Brenz oder senden Sie uns eine E-Mail an at.service@steiff.com.

4. Datenverschlüsselung

Wenn Ihre personenbezogenen Daten an uns übermittelt werden, z.B. im Rahmen einer Bestellung, werden diese mit dem SSL-Verfahren (Secure-Socket-Layer) verschlüsselt. Durch die Anwendung des SSL-Verfahrens werden Ihre Daten, bevor sie zum Steiff-Server übertragen werden, so verfremdet, dass ein Dritter sie nicht rekonstruieren kann. Im Rahmen dieses Verschlüsselungsverfahrens wird weiterhin sichergestellt, dass Ihre Daten ausschließlich an den Server geschickt werden, von dem sie angefordert wurden. Weitere Informationen stehen Ihnen zur Verfügung unter SSL-Verschlüsselung.

5. Cookies

Cookies dienen dazu, die Internetnutzung und die Kommunikation zu vereinfachen. Cookies sind kleine Textdateien, die unsere Website an Ihren Browser schickt und die dort vorübergehend abgelegt werden. Wir setzen Session-Cookies ein, die mit dem Schließen des Browsers sofort wieder gelöscht werden. Zweck dieser Cookies sind z.B. die bessere Steuerung der Verbindung während Ihres Besuches auf unserer Website. Ein Cookie enthält nur Daten, die ein Server ausgibt oder/und der Nutzer auf Anforderung eingibt. Sie beinhalten also rein technische Informationen, keine persönlichen Daten. Der ausschließliche Zweck besteht also darin, unser Angebot Ihren Wünschen bestmöglich anzupassen und Ihnen das Surfen bei uns so komfortabel wie möglich zu gestalten. Falls Sie es wünschen, können Sie eine Speicherung von Cookies über Ihren Webbrowser generell unterdrücken oder entscheiden, ob Sie per Hinweis eine Speicherung wünschen oder nicht. Die Nichtannahme von Cookies kann jedoch zur Folge haben, dass einige Seiten nicht mehr richtig angezeigt werden.

6. Verwendung von Facebook-Plugins

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Wenn Sie mit einem solchen Plugin versehene Seiten unseres Internetauftritts aufrufen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Wenn Sie eine Website unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Facebook-Konto besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in den USA übermittelt und dort gespeichert.
Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem Facebook-Konto direkt zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den "Gefällt mir"-Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden zudem auf Facebook veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook.
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Facebook-Profil zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen. Sie können das Laden der Facebook Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett verhindern, z.B. mit dem „Facebook Blocker".

7. Youtube-Plugins

Wir verwenden Plugins der Webseite Youtube, welche von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States betrieben wird („Youtube”). Den Link zur Datenschutzerklärung von Youtube finden Sie hier: Datenschutzhinweise von Youtube.

8. Instagram-Plugins

Auf unserer Website sind Plugins des sozialen Netzwerks Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA integriert. Das Pinterest Plugin erkennen Sie an dem “Pin it-Button” auf unserer Seite.
Wenn Sie den Pinterest "Pin it-Button" anklicken während Sie in Ihrem Pinterest-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Pinterest-Profil verlinken. Dadurch kann Pinterest den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Pinterest erhalten. Weitere Informationen zur Datenschutzerklärung von Pinterest.

9. Verwendung von Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf unserer Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor nur gekürzt weiterverarbeitet. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie unter dem folgenden Deaktivierungslink von Google widersprechen.

10. Einwilligungserklärungen

Ggf. haben Sie uns die nachfolgend aufgeführten Einwilligungen, die wir protokolliert haben, erteilt:

Newsletter-Abonnement

„Ja, ich möchte zukünftig den Newsletter mit den neuesten Informationen und Produkten aus dem Hause Steiff per E-Mail erhalten (Widerruf jederzeit möglich).“

11. Widerspruchs-/Auskunftsrecht

Selbstverständlich informieren wir Sie gerne über die Verwendung Ihrer uns überlassenen persönlichen Daten. Ihnen steht ein Auskunftsrecht über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung zu. Sie können auch der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken jederzeit widersprechen. Bitte wenden Sie sich hierfür an: Steiff Retail GmbH, Richard-Steiff-Str.4, D-89537 Giengen/Brenz oder senden Sie uns eine Nachricht an at.service@steiff.com.

12. Geltungsbereich/Links

Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für Websites von Steiff. Auf die Gestaltung und die Inhalte von Websites, die mit unseren Websites durch sog. Links verknüpft sind, haben wir keinen Einfluss und wir können nicht kontrollieren, wie die Anbieter der verlinkten Websites mit Ihren Informationen umgehen, sodass unsere Datenschutzerklärung und unser Verantwortungsbereich sich nicht auf deren Website erstreckt.