Logo

Please select your country / region.

Bitte wählen Sie Ihr Lieferland aus.

S'il vous plaît sélectionnez votre pays de livraison.

Menu

×

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u - of een door u benoemde derde uitgezonderd de vervoerder - de artikelen heeft ontvangen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, brengt u ons (Steiff Retail GmbH, Richard Steiff Str. 4, D-89537 Giengen / Brenz, Duitsland, telefoon: +49 / (0)711 / 725 230 42 41, fax: +49 / (0)711 / 725 230 799, e-mail: de.service@steiff.com) aan de hand van een duidelijke verklaring (een per post verstuurde brief, een fax of e-mail) op de hoogte van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Ter inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat de u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (uitgezonderd de bijkomende kosten indien u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering), zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht vanwege deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de artikelen ontvangen hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de artikelen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat eerder geschiedt. U dient de artikelen zo snel mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte heeft gebracht, terug te zenden of aan ons te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de artikelen voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. U dient alleen in te staan voor een eventueel waardeverlies van de artikelen wanneer dit waardeverlies wordt veroorzaakt door een andere omgang met de artikelen dan noodzakelijk is om de aard, eigenschappen en het functioneren van de artikelen te controleren.

Uitsluiting / voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Overeenkomsten voor de levering van artikelen die niet geprefabriceerd zijn en waarbij de individuele keuze of beslissing van de consument doorslaggevend is voor de productie of artikelen die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd (§ 312g lid 2 Nr. 1 BGB); Overeenkomsten betreffende de levering van kranten of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten (§ 312g lid 2 Nr. 7 BGB).

Hier vindt u het voorbeeld-herroepingsformulier.

Voorbeeld-herroepingsformulier
(als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug)
• Aan Steiff Retail GmbH, Richard Steiff Str. 4, D-89537 Giengen an der Brenz, Duitsland, fax: +49 / (0)711 / 725 230 799, e-mail: de.service@steiff.com):
• Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst inzake de aankoop van de onderstaande artikelen (*)/de verrichting van de onderstaande dienst (*)
_____________________________
_____________________________
• teld op (*) / ontvangen op (*) _______________
• Naam van de klant(en) _______________
• Adres van de klant(en) _______________
• Handtekening van de klant(en) (alleen bij mededeling op papier) _______________
• Datum _______________
(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is