Logo

Please select your country / region.

Bitte wählen Sie Ihr Lieferland aus.

S'il vous plaît sélectionnez votre pays de livraison.

Menu

×

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle wederzijdse claims die voortvloeien uit de sluiting van een overeenkomst via deze onlineshop tussen u en Steiff Retail GmbH, Richard-Steiff-Str. 4, 89537 Giengen/Brenz, Duitsland (hierna "Steiff" genoemd).

§ Levering / prijzen / verzendkosten

Wij leveren bij bestellingen via deze onlineshop binnen Nederland. De levering wordt verzorgd door DHL. De levertijd kunt u vinden op de betreffende artikelpagina. Alle prijzen zijn totaalprijzen in euro, d.w.z. dat ze alle prijsonderdelen en de wettelijke omzetbelasting omvatten. Naast de aangegeven prijzen brengen we per bestelling verzendkosten van € 5,95 in rekening;.Vanaf een bestelwaarde van € 100,00 is de verzending gratis.

§ Sluiting van de overeenkomst / Taal van de overeenkomst / Correctie van foutief ingevoerde gegevens

De presentatie van de artikelen is geen wettelijk bindende offerte, maar een uitnodiging aan u om ons een bindend bod voor te leggen. Dit bod kunt u op verschillende manieren doen: telefonisch, in een brief, per e-mail of in de onlineshop door het gewenste artikel in de virtuele winkelmand te leggen (klik op de knop "In de winkelmand" en "Naar de kassa") en de artikelen van de winkelmand te verzenden (klik op de knop "Nu kopen"). Nadat wij de bestelling in de onlineshop hebben ontvangen, krijgt u automatisch een e-mail waarin uw afgegeven bod (bestelling) staat vermeld. In deze e-mail wordt uitsluitend bevestigd dat we de bestelling hebben ontvangen; daarmee komt nog geen overeenkomst tot stand. Een effectieve overeenkomst komt pas tot stand als wij uw bestelling aanvaarden door middel van een verzoek om betaling, toezending van een opdrachtbevestiging per e-mail of telefonisch, of door levering van de producten binnen vijf dagen. De bestelling via onze onlineshop bestaat in totaal uit vier stappen. In de eerste stap kiest u de gewenste producten. In de tweede stap voert u uw klantgegevens inclusief factuuradres en eventueel afwijkend leveringsadres in. In de derde stap kiest u de betalingsmethode. In de laatste stap wordt u gewezen op onze algemene voorwaarden, de herroepingsinformatie en het voorbeeld-herroepingsformulier. U heeft dan de mogelijkheid om alle gegevens (naam, adres, betalingsmethode, bestelde artikelen) nogmaals te controleren en eventueel te corrigeren, voordat u uw bestelling naar ons verzendt door op "Nu kopen" te klikken.
Invoerfouten kunt u voor het verzenden van uw bestelling corrigeren met de in de onlineshop ter beschikking gestelde technische middelen en via de gebruikelijke functies van uw toetsenbord/muis. U kunt het proces op elk moment afbreken door het browservenster te sluiten. Door op de knop "Nu kopen" te klikken, heeft u een bindende bestelling geplaatst; invoerfouten kunnen daarna niet meer worden gecorrigeerd.

§4 De betalingsvoorwaarden

U kunt kiezen tussen de volgende betaalmethoden:

PayPal
U betaalt meteen via uw PayPal-rekening. Na het verzenden van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar PayPal en geeft u daar de bestelwaarde vrij. De betaling vindt onmiddellijk plaats via de bij PayPal geselecteerde betaalmethode.

Creditcard (VISA / MasterCard)
De afschrijving van uw creditcard vindt telkens plaats bij de verzending van de bestelde goederen.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

Totdat de volledige betaling binnen is, blijft het geleverde product eigendom van Steiff Retail GmbH.

§ 6 Herroepingsinformatie voor consumenten

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u – of een door u benoemde derde uitgezonderd de vervoerder – de producten heeft ontvangen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, brengt u ons (Steiff Retail GmbH, Richard Steiff Str. 4, 89537 Giengen/Brenz, Duitsland, telefoon: +49 / (0)711 / 725 230 42 41, fax: +49 / (0)711 / 725 230 799, e-mail: nl.service@steiff.com) aan de hand van een duidelijke verklaring (een per post verstuurde brief, een fax of e-mail) op de hoogte van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Ter inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat de u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (uitgezonderd de bijkomende kosten indien u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering), zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht vanwege deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de artikelen ontvangen hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de artikelen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat eerder geschiedt. U dient de artikelen zo snel mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte heeft gebracht, terug te zenden of aan ons te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de artikelen voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij nemen de kosten van de retourzending van de artikelen op ons. U dient alleen in te staan voor een eventueel waardeverlies van de artikelen wanneer dit waardeverlies wordt veroorzaakt door een andere omgang met de artikelen dan noodzakelijk is om de aard, eigenschappen en het functioneren van de artikelen te controleren.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt conform § 312g lid 2 van het BGB niet bij de volgende overeenkomsten: Overeenkomsten voor de levering van artikelen die niet geprefabriceerd zijn en waarbij de individuele keuze of beslissing van de consument doorslaggevend is voor de productie of artikelen die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd (§ 312g lid 2 Nr. 1 BGB); Overeenkomsten betreffende de levering van kranten of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten (§ 312g lid 2 Nr. 7 BGB).(§ 312g Absatz 2 Nr. 7 BGB).

Hier vindt u het voorbeeld-herroepingsformulier.

Voorbeeld-herroepingsformulier (als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug)
• Aan Steiff Retail GmbH, Richard Steiff Str. 4, 89537 Giengen an der Brenz, Duitsland, fax: +49 / (0)711 / 725 230 799, E-Mail: nl.service@steiff.com):
• Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst inzake de aankoop van de onderstaande artikelen (*)/de verrichting van de onderstaande dienst (*)
_____________________________________
_____________________________________
• Besteld op (*) / ontvangen op (*) / _______________
• Naam van de klant(en) _______________
• Adres van de klant(en) _______________
• Handtekening van de klant(en) (alleen bij mededeling op papier) _______________
• Datum _______________
(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is

§ 7 Informatie over garantie

De wettelijke garantievoorschriften zijn van toepassing. Neem in geval van een garantieverzoek of bij vragen contact op met: Per brief: Steiff Retail GmbH, Richard Steiff Str. 4, 89537 Giengen/Brenz, Duitsland
Per e-mail nl.service@steiff.com

§ Opslag van de overeenkomst

De overeenkomst wordt bij ons opgeslagen en u onmiddellijk na het versturen van uw bestelling bij het sluiten van een koopovereenkomst samen met de algemene voorwaarden per e-mail toegestuurd. U kunt de bestelgegevens ook onmiddellijk na het verzenden afdrukken. Een terugroeping is na voltooiing van het bestelproces niet meer mogelijk.

§ Klachtenprocedure / geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor alternatieve geschillenbeslechting ter beschikking. Consumenten hebben via deze website de mogelijkheid om geschillen in verband met hun onlinebestelling in eerste instantie zonder rechterlijke tussenkomst op te lossen. Het platform voor onlinegeschillenbeslechting is bereikbaar via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. 

Steiff ist nicht verpflichtet und nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.